Ακύρωση Δημοπρασίας Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Άνω Βιάννος 22-07-2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ανακοινώνουμε ότι η δημοπρασία που αφορά το έργο «Αποκατάσταση Ζημιών από την Πυρκαγιά της 30/07/2012 στο Δήμο Βιάννου 4ο υποέργο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από Άνω Βιάννο προς Κερατόκαμπο», ακυρώνεται και θα ακολουθήσει εκ νέου δημοσίευση της, ως ορθή επανάληψη.