Επιστολή στον Υπ. Οικονομικών για το Επίδομα Θέρμανσης Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ
Άνω Βιάνννος, 20 Νοεμβρίου 2012
Αριθμός. Πρωτ. 1023

Ταχ. Δ/νση: Άνω Βιάννος
Ταχ. Κώδικας: 700 04
Πληροφορίες: Γραφείο Δημάρχου
Τηλέφωνο: 28953 40177
F A X: 2895 0 - 22860

Προς:
Υπουργείο Οικονομικών, K. Ιωάννη Στουρνάρα
Κοινοποίηση:
1) Βουλευτές
2) Περιφερειάρχη Κρήτης

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με την Δ33 50429999 ΕΞ. 16.11.2012 απόφαση σας περί χορήγησης επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης στο άρθρο 3 αυτής η Ελληνική Επικράτεια κατανέμεται σε τέσσερις κλιματικές ζώνες. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι ο Δήμος Βιάννου που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, εντάσσεται στην τέταρτη (Δ) ζώνη επιδότησης παρά το ότι επίσημα χαρακτηριστεί ορεινός.
(Ν 3852/10 άρθρο Παρ.17.)

Κύριε Υπουργέ,

Θεωρούμε άδικη την οριζόντια εφαρμογή του μέτρου αυτού αφού ο Δήμος Βιάννου είναι ορεινός με υψόμετρο 770 μέτρα, ο χειμώνας έχει μεγαλύτερη διάρκεια, ενώ καταγράφονται χαμηλές θερμοκρασίες καθόλη την διάρκεια του.

Ζητάμε από εσάς την επανεξέταση των γεωγραφικών κριτηρίων έτσι ώστε ο ορεινός Δήμος Βιάννου να ενταχτεί στην Α ή στην Β Γεωγραφική Ζώνη για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης.

Να λάβετε επίσης υπόψιν σας ότι ο Δήμος μας έχει χαρακτηριστεί πυρόπληκτος (ΚΥΑ Αρ. Πρωτ. 3763/Δ325 15.10.12) από πρόσφατη καταστροφική πυρκαγιά, ο πληθυσμός του είναι αγροτικός και αποτελείται από άτομα μεγάλης ηλικίας και χαμηλού εισοδήματος που καθημερινά δίνει την μάχη της επιβίωσης.

Με βάση τα παραπάνω Κύριε Υπουργέ πιστεύουμε ότι θα εντάξετε με νέα απόφαση σας το Δήμο μας σε άλλη Ζώνη επιδότησης όπως ζητάμε παραπάνω.

Με εκτίμηση

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ