Πρόσκληση γυναικών στο πλαίσιο του προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του τράχηλου της μήτρας Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Πρόσκληση γυναικών στο πλαίσιο του προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του τράχηλου της μήτρας»

Ο Δήμος Βιάννου ενημερώνει ότι στο Κ.Υ. Άνω Βιάννου συνεχίζεται η υλοποίηση της πρώτης φάσης του προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου για τον καρκίνο του τράχηλου της μήτρας που αφορά όλες τις γυναίκες του Δήμου ηλικίας 25 έως 65 ετών. Στο πρόγραμμα προβλέπεται η εξέταση των γυναικών με τη δοκιμασία test Παπανικολάου, βάση του οποίου ανιχνεύονται κυτταρικές αλλοιώσεις οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Όλα τα αποτέλεσμα των εξετάσεων συμπεριλαμβανόμενων και εκείνων με φυσιολογικά ευρήματα, θα αρχειοθετηθούν στο Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών κατόπιν σχετικής εγκρίσεως της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Καλούνται λοιπόν οι γυναίκες ηλικίας 25 έως 65 ετών οι οποίες δεν έχουν πραγματοποιήσει την παραπάνω εξέταση να επικοινωνήσουν άμεσα με το Κ.Υ. Άνω Βιάννου στο τηλέφωνο 28953 40000 προκειμένου να κλείσουν ραντεβού για την πραγματοποίηση της.