Ανακοίνωση για τις δηλώσεις ζημιών από το σεισμό Εκτύπωση

Σχετικά με τις δηλώσεις ζημιών από τον Σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου, ενημερώνουμε τους δημότες ότι:

Μέχρι τις 27/10/2021 μπορούν οι δημότες να υποβάλλουν Αίτηση στον Δήμο, για τις ζημιές που προκλήθηκαν σε κύριες κατοικίες ή/και οικοσκευές από το σεισμό που εκδηλώθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα ένταξής τους ή μη στο πρόγραμμα οικονομικών ενισχύσεων της  ΚΥΑ 33862/06.05.2019.

Οι Αιτήσεις των δημοτών εξετάζονται από 3μελή επιτροπή που συστήθηκε για το σκοπό αυτό με απόφαση Δημάρχου.

Για περισσότερες πληροφορίες και για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  μπορούν οι δημότες να απευθύνονται στο τηλέφωνο 28953 40177 στην κα Καραγιώργη Ελένη.

Σχετικά αρχεία

Αίτηση και Δικαιολογητικά - Αρχείο pdf ( 211 KB)