Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Εκτύπωση

 

ΠΡΟΣ :
  1. Τα Τακτικά Μέλη της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βιάννου
  2. Τα αναπληρωματικά Μέλη της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Βιάννου
Καλείστε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής κεκλεισμένων των θυρών (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π της 11ης Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Βιάννου την 15 – 07 – 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852 / 2010 :

 

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή οφειλής για «Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ Αμιρών»

  2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και εγγραφή πίστωσης για «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων»

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να εισηγηθεί η Οικονομική επιτροπή προς το Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του προϋπολογισμού και την εγγραφή πιστώσεων : α) για την πληρωμή οφειλής του 2019 που εγγράφηκε σε λάθος Κ.Α και β) για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων του φετινού καλοκαιριού που εκ παραδρομής δεν εγγράφηκε πίστωση στον οικείο Κ.Α του προϋπολογισμού. Οι παραπάνω εισηγήσεις θα τεθούν υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου στην συνεδρίασή του της 17-07-2020.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

Σχετικά Αρχεία

Πρόσκληση - Αρχείο pdf (71,6 KB)