Σημαντικά έργα για την Ψαρή Φοράδα του Δήμου Βιάννου Εκτύπωση
Άνω Βιάννος 29/03/2019

Σημαντικά έργα για την Ψαρή Φοράδα του Δήμου Βιάννου

Σημαντικές εξελίξεις για την Ψαρή Φοράδα Καλαμίου σε δύο σημαντικά έργα που αφορούν τον οικισμό και ειδικότερα στην εγκατάσταση και λειτουργία βιολογικού καθαρισμού, αλλά και την δημιουργία του νέου πολυδύναμου περιφερειακού Ιατρείου.
Συγκεκριμένα με την 13/2019 η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης γνωμοδότησε θετικά στην έγκριση των περιβαλλοντικών όρων της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Έργα διαχείρισης λυμάτων οικισμών Ψαρής Φοράδας και Συνδωνίας του Δήμου Βιάννου» με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Βιάννου, σύμφωνα με την εισήγηση της διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης.
Με την έκδοση των περιβαλλοντικών όρων το έργο έχει πλήρη ωριμότητα να χρηματοδοτηθεί.
Επίσης με την υπ αριθμό απόφαση 07/2019 ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης αποφάσισε την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του νέου Περιφερειακού Ιατρείου της Ψαρής Φοράδος.
Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη το έργο αφορά την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών για την ανέγερση του «Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Ψαρής Φοράδας» που θα είναι ένα μονόροφο κτίριο σε παραλληλεπίπεδη μορφή (29,60 Χ 14,73 μ.), συνολικού ύψους 4 μ. με κάλυψη 113,14 τ.μ. και στεγασμένη βεράντα σε εσοχή 17,60 τ.μ.
Συνολικό εμβαδόν στεγασμένων χώρων : δόμηση 95,75 τ.μ
Αποτελείται από τους εξής χώρους: δύο Ιατρεία-Εξεταστήρια, χώρος εισόδου/Αναμονή των ασθενών με ένα λουτρό προδιαγραφών ΑΜΕΑ. Το δεύτερο ιατρείο που σύμφωνα με την παλαιότερη μορφή των Π.Ι. είχε χρήση διανυκτέρευσης ιατρού, τώρα διαμορφώνεται σε ιατρείο χωρίς να χάνει την δυνατότητα να μετατρέπεται σε χώρο διανυκτέρευσης εφόσον οι συνθήκες αλλάξουν.
Ο Δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης δήλωσε: Με τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό σε έργα ανάπτυξης κάθε περιοχής του Δήμου ολοκληρώθηκε αρχικά η μελέτη για την κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού της Ψαρής Φοράδας σε μια επίπονη και δύσκολη διαδικασία για ένα σημαντικό έργο ανάπτυξης, που αποτελεί αναγκαιότητα για τον παραλιακό οικισμό. Πλέον δρομολογούνται οι εξελίξεις για την χρηματοδότηση του μέσα από προγράμματα όπως τον ΦΙΛΟΔΗΜΟ. Σημαντική εξέλιξη και η ένταξη του Περιφερειακού Ιατρείου στο ΕΣΠΑ ένα έργο που δημοπρατείται άμεσα και θα εκτελεσθεί από την τεχνική υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Έργο απαραίτητο που αφορά σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης της περιοχής. Και τα δύο έργα αποτελούν διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας.