Δημοτικό Διαμέρισμα Ξενιάκου Εκτύπωση

Το Δ.Δ. Ξενιάκου, έχει πληθυσμό 321 δημότες και περιλαμβάνει τους οικισμούς: Ξενιάκο και Κατωφύγι.