Χορήγηση αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου Εκτύπωση

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  1. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής νεκρού
  2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής νεκρού

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι