Εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων Εκτύπωση

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης