Δήλωση Βάπτισης Εκτύπωση

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση / υπεύθυνη Δήλωση
  2. Βεβαίωση Ιερέα
  3. Αστυνομική Ταυτότητα

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι