Πρόσκληση Σύγκλησης Έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου στις 04-06-2019 Εκτύπωση

Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βιάννου την 04 Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ

Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βιάννου την 04 Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικού (εγκέφαλος κινητήρα) απορριμματοφόρου.

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή θα πρέπει να ληφθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τις οποία θα τροποποιείται ο προϋπολογισμός και θα εγγράφεται η πίστωση αυτή για την προμήθεια ανταλλακτικού σε απορριμματοφόρου του Δήμου , ζημιά η οποία πρέπει να επισκευαστεί άμεσα ενόψει και της έναρξης της θερινής περιόδου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ

Πρόσκληση-Αρχείο pdf (79 KB)