Χρηματοδότηση Εκτύπωση

Η υλοποίηση της παρούσας Δημοτικής Δικτυακής Πύλης, εντάσσεται στο Μέτρο 1.5 «Προώθησης της κοινωνίας της πληροφορίας» του Π.Ε.Π. Κρήτης 2000 – 2006.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού και επέκταση πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πολιτών του Δήμου Βιάννου»

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Δημιουργία Συστήματος Διάθεσης Δημόσιας Πληροφορίας και Ψηφιακών Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Κυβέρνησης μέσω Διαδικτύου του Δ. Βιάννου και Δικτυακής Πύλης του Δήμου σε συνδυασμό με την παροχή Ψηφιακών Υπηρεσιών G2C (ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΠΡΟΣ - ΠΟΛΙΤΕΣ) και G2B (ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΠΡΟΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)»

Ανάδοχος Έργου: INTERMEDIA - Ανάπτυξη Συστημάτων Πληροφορικής Α.Ε.Τ.Ε

Το έργο χρηματοδοτείται με ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους.

 

ΚΠΣ ΕΛΛΑΔΑ 2008 ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ INTERMEDIA A.E.T.E.