Φωτογραφικό υλικό

Καλωσήρθατε στο δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του δήμου μας. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Δημοτική Αρχή Δημοτικό Συμβούλιο Αποφάσεις ΔΣ Αποφάσεις της 17ης / 2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου
Αποφάσεις της 17ης / 2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου PDF Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Άνω Βιάννο 12/10/2018

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

 

Στην Άνω Βιάννο σήμερα στις 12 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Βιάννου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την 6.352 / 05-10-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852 / 2010 που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους & εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων ή γνωστοποιήθηκε σε αυτούς σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Πρακτικό Αριθ Απόφασης Τίτλος Απόφασης
17 207 Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για την «Προμήθεια ειδών διατροφής προσωπικού πυρόσβεσης»
17 208 Ψήφισμα Δήμου Βιάννου για την Ελληνογερμανική Συνέλευση
17 209 Έγκριση του 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, του 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – υποέργο: Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων Τ.Κ. Μάρθας»
17 210 Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία
17 211 Χορήγηση επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο Δήμο Βιάννου , για την εκτέλεση του έργου «ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ» , ενταγμένου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»
17 212 Υποχρεωτική αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) του Δήμου Βιάννου έτους 2018
17 213 Έγκριση του 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – υποέργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΡΩΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΕΛΙ» ΑΜΙΡΩΝ»
17 214 Έγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ – υποέργο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΜΙΡΩΝ (Δημοτικό Σχολείο)"»
17 215 Έγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Τακτοποιητικού) του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ-ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ –υποέργο: Επισκευή κτιρίου Γυμνασίου – Λυκείου Άνω Βιάννου»
17 216 Έκφραση γνώμης επί της αίτησης του Βιαννιτάκη Γεωργίου του Εμμανουήλ για την δημιουργία μονάδας ελευθέρας βοσκής
17 217 Έκφραση γνώμης επί της αίτησης του Βιαννιτάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου για την δημιουργία μονάδας ελευθέρας βοσκής
17 218 Έκφραση γνώμης επί της αίτησης του Βιαννιτάκη Γεωργίου του Νικήτα για την δημιουργία μονάδας ελευθέρας βοσκής
17 219 Έκφραση γνώμης επί της ΜΠΕ που αφορά το έργο: «Λατομείο Βολυράκη Εμμανουήλ στη θέση Κεφάλα ΤΚ Μάρθας»
17 220 Έκφραση γνώμης επί της ΜΠΕ που αφορά το έργο: «Επεξεργασία Λυμάτων των οικισμών Χόνδρου-Περβόλας (τροποποίηση)
17 221 Παραχώρηση χρήσης της αίθουσας του πρώην Δημοτικού Σχολείου Βαχού στον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαχού «Αφέντης Χριστός»
17 222 Έγκριση προσχώρησης του Δήμου Βιάννου στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» για την ενέργεια και το κλίμα
17 223 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για την «Προμήθεια δύο εκπαιδευτικών προπλασμάτων LED»
17 224 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για την «Εκτέλεση εργασιών για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας»
17 225 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για την «Αγορά χώρου στην Τ.Κ Αμιρών»
17 226 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για την «Προμήθεια μονωτικών υλικών για τα κτίρια του Δήμου»
17 227 Διόρθωση της 190 / 2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εγγραφή πίστωσης για την ενίσχυση της πίστωσης για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού»
17 228 Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ»
17 229 Κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Βιάννου για την «Κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2018 (Β΄ κατανομή 2018)
17 230 Κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Βιάννου για την «Κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2018 (Γ΄ κατανομή 2018)
17 231 Τροποποίηση της 158 / 2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΤΑ ΒΙΑΝΝΟΥ»

Σχετικά αρχεία

Απόφαση - Αρχείο pdf ( 848 KB)

 

 

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Βιάννου
Πινακοθήκη Βιάννου
Κάθε Παιδί αξίζει μια Οικογένεια
Δασικές Πυρκαγιές
Δήμος Βιάννου - Φύση, Ιστορία, Πολιτισμός
Covid-19
Κονδυλάκεια 2019
ΚΗΦΗ
Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου
ΚΕΠ
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
ΚΕΔΚΕ
Funding
INTERMEDIA